Month: јуни 2020

ФЕР е…

ФЕР е…

Однос на двете страни, помеѓу лицето кое бара работа и компанијата која вработува. Некои луѓе испраќаат CV-а, уредно се поканети на интервју за работа и не се појавуваат, или пак ... Read more