Digital Marketing Specialist

Основни работни задачи и одговорности

Одговорности:

• Подготовка и имплементација на интернет маркетинг стратегија;
• Креирање и спроведување на интернет маркетинг кампањи;
• Следење, евалуација и извештаи од спроведените кампањи и месечните активности;
• Комуникација и состаноци со клиенти.

Дополнителни квалификации:
• Најмалку 2 години работно искуство во дигитален маркетинг;
• Одлично познавање на Social Media Marketing и Facebook Ads;
• Високо професионален однос;
• Способност за аналитичко размислување, изведување заклучоци, следење трендови;
• Желба за напредување и стекнување искуство во областа на дигиталните медиуми;

Што нудиме:
• Работа на исклучително забавни и предизвикувачки проекти;
• Одлични услови за работа, неограничена можност за усовршување и градење на кариера;
• Позитивна и креативна работна средина според светски стандарди.


Дознај повеќе: https://bit.ly/3tzk12f