Дознај како функционира THRIVITY

Што е THRIVITY?

Како работи THRIVITY?

Kако да направиш CV?

THRIVITY – Регистрација и лични податоци (Чекор 1)

THRIVITY – Образование (Чекор 2)

THRIVITY – Кариера и компетенции (Чекор 3)

THRIVITY – Препораки и друго (Чекор 4)

THRIVITY – Следна кариера (Чекор 5)

THRIVITY – Oчекувања, завршна страна и преглед (Чекор 6 и 7)